ผมไปที่จังหวัดน่าน เมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคม 2549  มีโอกาสไปจังหวัดน่าน  ได้เดินสำรวจตลาดในตอนเช้า เพื่อดูวิถีชีวิต อาหารการกินของคนเมืองน่าน  เห็นลูกกลมๆ ชาวบ้านเอามาวางขายที่ตลาด  ขายกันเป็นกองๆ ละ 10 บาท  ขอท่านผู้รู้ หรือคนเมืองน่านช่วยเฉลยให้หน่อยครับว่าคือลูกอะไร...?

                           

วีรยุทธ  สมป่าสัก