เป็นโอกาสที่ดีของตัวพี่เม่ยเอง ที่ได้เข้าร่วมประชุม TQA:Road show 2006 ซึ่งได้สัญจรมาจัดที่โรงแรม เจ.บี. อ.หาดใหญ่ ในวันที่ 15-16 พ.ค. นี้ ท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาให้ความรู้แก่พวกเราตลอดเวลาสองวัน คือ อ.ศุภชัย เมืองรักษ์ จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ....
ในระหว่างการบรรยาย มีอยู่ตอนหนึ่งที่อาจารย์ได้เปรียบเทียบการทำงานของ "คน" ว่ามีสองประเภท คือ ...เป็นหนอน และ....เป็นผีเสื้อ
หนอน มักจะอยู่ในเนื้องานของตนเอง มีความรู้ความสามารถมากประเภทเขี้ยวลากดิน วันๆก็อยู่ในรูของตนเอง สุดท้ายก็เป็นได้แค่ "หัวหน้าหนอน" คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นพวก "Specialist"
ผีเสื้อ โดยธรรมชาติจะบินสูง ทำให้มองกว้างเห็นทุกสรรพสิ่ง มีความเข้าใจองค์กรและการอยู่ร่วมกัน สามารถทำงานเป็นทีมได้ กลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็น "Generalist"
.....ในองค์กรที่มีคนประเภท "หนอน" อยู่มาก มักจะพบว่าความก้าวหน้าขององค์กรดำเนินไปอย่างช้าๆ การทำงานเป็นไปแบบ ตัวใครตัวมัน ทุกคนทำงานเฉพาะในหน้าที่ของตนเอง  และพร้อมที่จะขัดแย้งโดยไม่สนใจอนาคตขององค์กรด้วยซ้ำไป 
ทางแก้ก็คือควรให้ความรู้ความเข้าใจในระบบการทำงานเป็นทีม   ให้เข้าใจเป้าหมายตรงกันเพื่อให้ทำงานไปได้พร้อมๆกัน เรียกว่า ช่วยให้หนอนทั้งหลายพัฒนาตนเองไปเป็น"ผีเสื้อ"
.....และที่สำคัญ คนที่จะเป็นผู้นำได้ควรมีทั้งภาวะ specialist และ generalist อยู่ในตนเอง แบบสมดุลย์และเชื่อมโยงกันได้
.....คงเป็นทางเลือกของแต่ละบุคคล ที่ต้องการเป็น หนอนที่แสนจะเชี่ยวชาญ หรือจะเป็น ผีเสื้อที่บินสูง และมองกว้างเห็นทุกสรรพสิ่ง.....
และมีเป้าหมายเดียวกัน คือ ช่วยกันพัฒนาองค์กรให้สู่ความสำเร็จ และยั่งยืนต่อไปในอนาคตได้.....