มีอะไรหลายๆอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความไม่ต่อเนื่องในการบริหารงาน

หรืออาจเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทำให้สมาชิกกองทุนไม่รับผิดชอบตัวเอง

เวลานัดประชุมคือ 9 โมง แต่กว่าชาวบ้านจะมาก็เกือบ 10 โมง ก็ยังมีไม่ถึง 10 คน ผู้ที่เข้าร่วมวันนี้มีทั้ง อบต. ประธานประชาคมหมู่บ้าน ปลัด อบต. นายก อบต.ที่ทางอบต.ให้ความสำคัญอาจเป็นเพราะหมู่นี้ผู้ที่เป็นประธานกองทุนคือน้องของ นายก และน้องของกำนัน จึงได้เห็นส.อบต ฯลฯ เข้ามาร่วมงาน

วันนี้เป็นแบบบูรณาการคือรวม 2 เวทีเข้าด้วยกันคือ ประชาคมหมู่บ้าน และการประชุมสามัญกองทุน โดยใช้งบจัดงานก้อนเดียวกัน

เริ่มเวทีด้วยประชาคมหมู่บ้านได้แจ้งเรื่องราวของงบประมาณต่างๆที่ใช้ไป พร้อมกับให้ที่ประชุมเสนองานใหม่ที่ต้องการใช้งบตัวนี้ไปดำเนินการ แต่สำคัญคือต้องเป็นประโยชน์กับส่วนรวมมากที่สุด แล้วก็มีการเสนอเรื่องการทำท่อ มีการเสนอในเรื่องของชี้แจงการใช้งบที่เคยมีปัญหาเมื่อปี 47 และเรื่องราวของการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในหมู่บ้าน

จากนั้นก็ให้ทาง ปลัด อบต.พูด หลายเรื่อง แต่ที่สำคัญคคือ งานทุกงานมีปัญหา มีคนร้องเรียนมาก เป็นธรรมดาของการทำงานให้คนหมู่มาก อย่างไรก็ตามต้องทำใจให้เข้มแข็ง

เดี๋ยวต้องไปประชุมอีกงาน เย็นนี้มีเวลา และหากเนทไม่ down คงได้เสนอกันต่อ