ตัวอย่างบทสนทนาสั้น ๆ.. ภาษาจีนกลางพร้อมการอ่านจากระบบตัวอักษร Pin in
จาก BBC.CO.UK Real Chinese ท่านที่อยากจะทดลองเรียน ฟังเสียงจริง
กรุณาคลิกเข้าไปได้ทันที จากเว็บลิงค์ที่ให้ไว้ด้านขวานี้..การแปลที่ให้ไว้จะเป็นการแปลตรงตัวครับ
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เพื่อที่จะฝึกฟังฝึกพูด สร้างความคุ้นเคยกับภาษาจีนเสียก่อน
เรียนไป สัก 1 ชั่วโมง ก็จะคุ้นเคย รับรองว่าจะพูดได้ ฟังได้...
เนื่องจากบทเรียนชุดนี้เป็นบทเรียนที่ใช้สอนชาวต่างประเทศ ดังนั้นคำแปล
คำอธิบายต่าง ๆ จะแปลจากจีนเป็นอังกฤษครับ ฟังได้เข้าใจครับไม่ยากรับรอง ...
จึงนำมาให้ท่านทดลองเรียนดูก่อนครับ มีความคิดเห็นอย่างไร.
ติชมได้นะครับ...มานิต ยอดเมือง.......
อย่าลืมแวะไปดู Space ผมหน่อยนะครับที่...
http://spaces.msn.com/ymanit การจัดบรรทัดและตัวอักษรค่อนข้างยาก กระโดดไปกระโดดมา....

1. การทักทาย

Nǐ hǎo ................... สวัสดี
Nǐ jiào shénme .......... คุณชื่ออะไร? 
Wǒ xìng Zhāng,……….. ฉัน นามสกุล zhang
wǒ jiào Zhāng Hào...... ฉันชื่อ zhang Hao
Zàijiàn ...... ................ ลาก่อน

2. การแนะนำครอบครัว
Zhè shì wǒ de māma....... นี่คือ แม่ของฉัน

Zhè shì wǒ de zhàngfu..... นี่คือ สามีของฉัน

Zhè shì wǒ de érzi ........... นี่คือ ลูกชายของฉัน

Zhè shì wǒ de nǚ'ér ......... นี่คือ ลูกสาวของฉัน

3. การพูดแนะนำตนเอง
Wǒ cóng Húnán lái...... ฉันมาจาก Hunan
Wǒ shì ..Yīngguórén..... ฉันคือ ชาวอังกฤษ
Wǒ xué jīnróng............... ฉันเรียนการเงินการคลัง(Finance)
Wǒ zài gōngsī gōngzuò.... ฉันทำงานอยู่ที่บริษัท
4. การสั่งเครื่องดื่ม
Nǐmen hǎo! …………………… สวัสดีทุกท่าน

Nǐmen hē diǎnr shénme? …พวกท่านจะดื่มอะไรสักหน่อยไหม? ?
Wǒ yào huā chá. ............... ฉันต้องการ ชาจัสมิน
Wǒmen hē lǜ chá. ............. พวกเรา จะดื่ม ชาเขียว
Zhè shì huā chá. ............... นี่คือ ชาจัสมิน
Zhè shì lǜ chá. ………………..
นี่คือ ชาเขียว
5. การสั่งอาหาร
Nǐmen chī diǎnr shénme? ..
พวกท่านจะรับประทานอะไรสักหน่อยไหม?
Qǐng lái yī zhī kǎo yā. ………
โปรดนำเป็ดย่างมา 1 ตัว
Qǐng jié zhàng
...................โปรดเช็คบิลด้วย
Gěi nín
.............................. นี่ค่ะ ให้คุณ
Xièxie. .............................. ขอบคุณ

 6. การซื้อของ
Wǒ yào sān gè mángguǒ, …..
Wǒ yào sān gè mángguǒ, …..
ฉันต้องการมะม่วง 3 ผล
sì gè táo.
.......................... ลูกพีช 4 ผล
Wǒ yào yī jīn pútáo. …………
ฉันต้องการองุ่น ครึ่งกิโลกรัม
yīgòng duō shǎo qián?
....... . รวมทั้งหมดราคาเท่าใด ?
Yīgòng sānshí wǔ. ...............รวมทั้งหมด 35 หยวน

7. การถามทาง
Nǐ hǎo.. Qǐng wèn ……………..
สวัสดี.. ขอถามหน่อย..
zhè shì qù Délíng de lù ma?... นี่คือทางไปสุสาน Delingใช่ไหม?
Shì, yīzhí zǒu, ………………....... ใช่ .. เดินตรงไป..
wǎng yòu guǎi, …
.................. เลี้ยวไปทางขวา
zǒu dào tóu,
.......................... เดินไปจนสุดถนน
jiù shì Délíng. ………………........ ก็จะถึงสุสาน Deling
Hái yuǎn ma? ………………........
ไกลจากที่นี่ไหม ?
Bù yuǎn, liǎng lǐ dì. ……….......
ไม่ไกล.. 2 ลี้ (1 กิโลเมตร)
Xièxie …………………………………. ขอบคุณ
Zàijiàn…………………………………. ลาก่อน

8. การซื้อตั๋วรถยนต์
          Nǐ hǎo. Wǒ yào qù Chéngdé… สวัสดี ฉันต้องการไป  Chengde
          Yào liǎng zhāng piào ………
ต้องการตั๋ว 2 ใบ
          Yào mǎi yìng zuò ……………
ต้องการซื้อตั๋วแบบที่นั่งแข็ง
           háishì ruǎn zuò? …………….
หรือที่นั่งอ่อน
           Wǒ yào ruǎn zuò ............ ฉันต้องการที่นั่งอ่อน
 

9. การจองห้องพักโรงแรม
         Nǐ hǎo……………..  สวัสดี 
            Jīntiān wǎnshang.   
คืนนี้ 
            yǒu fángjiān ma? .  
มีห้องพักไหม ?
            Yǒu…………………..   
มี
            Duō shǎo qián yī tiān ?....
ราคาเท่าไรต่อ 1 คืน
            Wǔ bǎi yuán
. ................  500 หยวน
            Hǎo ba. Wǒmen yào yī jiān. ดีเอาสิ.. พวกเราต้องการ 1 ห้อง
 
                                   ********