เมื่อวิจัยจบแล้วจบเลยไหม : ส่วนหนึ่งจากท่าสักไดอารี่ วิจัยชุมชน

ปภังกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ถึงแม้ในวันนี้โครงการฯจะจบแต่กระบวนการยังอยู่ในชุมชน,กระบวนการวิจัยนี้ยังคงขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาด้วยมือของทุกคนในชุมชน

     การทำงานวิจัยนี้มันจะแตกต่างกันกับการทำวิจัยอื่นโดยทั่วไป คือตามกระบวนการทำงานทุกคนได้ผลประโยชน์ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำ ตั้งแต่กระบวนการจัดการเรียนรู้ตั้งแต่ส่วนของหมู่บ้านและส่วนของนักศึกษาประสานกันจนเป็นหนึ่งเดียว ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จากกระบวนการเรียนรู้ของพวกเราที่ผ่านมา เอาข้อมูลทั้งหมดไปให้ชุมชนได้รู้ และร่วมรับรู้ เรียนรู้กับชุมชนทุกย่างก้าวตั้งแต่วันแรกที่ผ่านมาจนถึงวันปิดโครงการ

       ถึงแม้ในวันนี้เราทำงานในโครงการฯ จนเสร็จ กระบวนการที่เราได้ทำผ่านมาแล้ว แต่สิ่งที่เราได้ร่วมกันทำในวันวานรวมถึงวันนี้จะไม่จบตามพวกเราไป  ในวันพรุ่งนี้กระบวนการวิจัยก็คงอยู่ในชุมชน กระบวนการวิจัยนี้ยังคงขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาด้วยมือของทุกคนในชุมชน ไม่เฉพาะในชุมชนนี้เท่านั้น กระบวนการวิจัยจะติดฝังลึกกับตัวนักศึกษาทุก ๆ ที่เข้าร่วมชุมชน ไปอีกกว่า 80 หมู่บ้าน 80 ชุมชน

        ทุกครั้งเมื่อทุกคนเริ่มคิด กระบวนการที่เราสร้างกันไว้ก็จะเริ่มทำงานทุกเมื่อเชื่อไป  แล้วอีกไม่นานสิ่งที่เรียกกันว่า เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจของทุก ๆ คน จะเต็มไปด้วยสิ่งที่ดีๆ เต็มไปด้วยความสุข เต็มไปด้วยรอยยิ้ม

ผมเชื่อว่าทุกคนต้องทำได้
อ.ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ผู้ควบคุมโครงการ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาและวิจัยไทยความเห็น (0)