ในวันที่ 10--11 พฤษภาคม 2549 ได้มีโอกาสติดตาม คุณนภินทร(คุณหญิง) ไปเรียนรู้ เรื่องปฏิบัติการสร้างบล็อก ในเวที KM ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลาง โดยจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันแรกคุณหญิงได้อธิบายวิธีการสร้างชุมชน วิธีการสร้างบล็อก ผ่านทางจอสไลด์ เพราะห้องปฏิบัติการไม่พร้อม 

วันที่สองลงมือปฏิบัติที่ห้องปฏิบัติการ ลองผิดลองถูก โดยอาศัยทักษะความรู้เดิมและแนวทางที่ได้รู้ในวันแรก  ในครั้งนี้มีทีมอาจารย์ราชภัฏลงมือปฏิบัติด้วย เมื่อพบปัญหา เราก็มีโอกาสได้เรียนรู้ไปพร้อมกันด้วย  ทั้งนี้เราพยายามบอกว่าให้ลงมือปฏิบัติเลยถ้าติดปัญหาให้ถามเพราะทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ลองผิดลองถูกจะง่ายกว่า นับเป็นบรรยากาศที่ดี ในที่สุดก็ได้ตีพิมพ์บล็อก"เวที่คุณเอื้อในทัศนะคุณลิขิต" สู่สาธารณชน เป็นครั้งแรก ของ KM Internship

เมื่อกลับมาสำนักงานก็จะมีสมาชิกสคส. Comment รูปแบบให้เพื่อปรับปรุงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า นี่คือ KM ที่สัมผัสได้จากการทำงาน  ตามที่ได้บอกกล่าวแก่ท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร