ความเห็น 30698

เมื่อวานมีประชุมสามัญที่หมู่11

ภีม ภคเมธาวี
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 
เข้าใจว่าแผนงบประมาณของอบต.ต้องผ่านเวทีประชาคมแต่ละหมู่บ้าน เพื่อหาโครงการที่ชาวบ้านต้องการ กองทุนหมู่บ้านและกลุ่มต่างๆน่าจะมีส่วนร่วมในการของบสนับสนุนจากอบต.ทางช่องนี้