การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่องการทำผังชุมชน

 

     หลังจากกลับมาจากการทำผังชุมชน นักศึกษา3 คนที่ร่วมกันในการทำผังชุมชนวันนั้น ก็ได้มีการจัดเวทีในชั้นเรียนเพื่อให้เพื่อนที่ไม่ได้ไปร่วมด้วย ได้ทราบว่าย่างก้าวที่เดินไปได้ผ่านอะไรมาบ้าง เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันแบบง่าย ๆ ใช้เวลาไม่นานนัก

ปัญหา

แนวทางแก้ไข

1.     ไม่สามารถตัดกระดาษตามที่ชุมบนต้องการได้
2.     การเตรียมรูปที่ตัดไปไม่ได้ขนาดตามที่ต้องการ
3.     สีของกระดาษมีให้เลือกน้อยเกินไป
4.     สิ่งที่ตัดไปไม่เหมาะสมกับความเป็นจริง

1.     ควรหาข้อมูลและเตรียมตัดกระดาษเป็นรูปต่างๆ ไว้
2.     เตรียมรูปภาพไปหลายๆ ขนาด
3.     เตรียมกระดาษไปหลายๆ สี
4.     เตรียมอุปกรณ์การทำงานไปให้ครบ

 

 

 

ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

ฉันมิใช่ "ครูดี" แต่ฉันเป็นคนมีหัวใจที่ทำเพื่อ "ศิษย์"