ท่าสักไดอารี่ การวิจัยชุมชน (5) : เรียนรู้เรื่องกระบวนการเก็บข้อมูลในชุมชนภาค 3

      ก่อนที่นักศึกษาจะได้ลงมือไปรู้สึกกับชุมชนและทำงานกับชุมชนจริง ๆ การเรียนรู้ลักษณะของชุมชน และอุปนิสัยของคนมากหน้าหลายตา จึงเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ การเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ถือว่าได้เปรียบกว่าที่อื่น ๆ ในแง่หนึ่งก็คือ การเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชน เป็นสถานที่ที่ใช้ในการบริการชุมชน ซึ่งมีหลายครั้งที่มีการจัดประชุมเรื่องต่าง ๆ ของชุมชน นักศึกษาในโครงการนี้ก็ได้หยิบฉวยโอกาสอันดีนี้ เข้าไปร่วมรับรู้ประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาซื้อจากที่ใดได้ โดยการเข้าไปร่วมเข้าประชุมในโครงการจัดทำข้อเสนอภาคประชาชนของจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากโครงการวิจัยมากกว่า 1 โครงการ

 

        นักศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการจัดทำแผนชีวิตภาคประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

ฉันมิใช่ "ครูดี" แต่ฉันเป็นคนมีหัวใจที่ทำเพื่อ "ศิษย์"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาและวิจัยไทยความเห็น (0)