ความคิดเห็นก่อนเรียน และหลังเรียน CAI (งานอ.รุจโรจน์)

CAI เพื่อเด็กไทย เพื่อชาติไทย

ก่อนเรียน CAI ผมมีความคิดว่า เป็นวิชาที่น่าจะยากสำหรับผู้ที่ไม่เคยมีพื้นฐานในการใช้เกี่ยวกับโปรแกรม Autroware และการเขียนโปรแกรม มาก่อนเลย แต่ก็เป็นความท้าทายที่อยากจะเรียนรู้ให้เกิดทักษะในการนำไปผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองให้มีความน่าสนใจ และเกิดผลดีกับผู้เรียนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

แต่ภายหลังจากเรียนแล้ว ความคิดของผมก็ไม่ต่างอะไรไปกับก่อนเรียนมากนัก ซึ่งจะต่างกันอยู่ก็คือผมได้รับประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม Autroware มาบ้างพอสมควร ซึ่งถ้าจะบอกว่าได้รับความรู้มาหมดเลยทุกอย่างก็คงจะดู ไม่ค่อยจะถูกนัก ซึ่ง การได้เรียนวิชานี้ ทำให้ผมได้มีพื้นฐานในการจัดการเกี่ยวกับโปรแกรมนี้ และจะต้องไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเอาเอง เพราะเนื้อหา องค์ประกอบต่าง ๆ มีมากมาย เกินกว่าจะเรียนรู้จากในห้องเรียน ด้วยข้อจำกัดของเวลา

ความคาดหวังเมื่อเรียนจบแล้ว ก็อยากจะผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในรายวิชาฟิสิกส์ที่ตนเองกำลังสอนอยู่ ซึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า CAI รายวิชาฟิสิกส์ น่าจะออกมาช่วยให้เด็กนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานี้ดีขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วีระพล พงศ์ดา : v1ความเห็น (0)