ใครไม่ได้ไป ไม่ต้องเสียใจนะครับ

เดี๋ยวผมจะอาสา พาไปเวียนเทียนเอง

เป้าหมายเราคือ วัดหนองแวง เมืองเก่า ขอนแก่น

เดี๋ยวเราจะเวียนเทียน รอบๆ พระมหาธาตุแก่นนคร หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า พระธาตุเก้าชั้น

หลังจากเวียนเทียน ครบสามรอบ ก็ขึ้นไปสำรวจบนพระธาตุกัน

กว่าจะขึ้นมาชั้น 9 ได้นี่ต้องใช้ความอุตสาหะ เหมือนกัน

แล้วก็มาเจอสิ่งที่ ไม่ได้คาดหมาย ที่ชั้นบนสุด

นั่นคือการได้ มากราบพระบรมสารีริกธาตุ

ทำให้ความเหนื่อยหายไป โดยความสุขเข้ามาแทนที่

วันนี้ จึงเป็นวันดี ที่สุดของผม วันหนึ่งเลยครับ