ปีนี้ยโสธรจัดงานบุญบั้งไฟนานาชาติ มีบั้งไฟจากหลายประเทศมาร่วม แต่บรรยากาศโดยรวมกร่อย  ไม่เป็นธรรมชาติเป็นทางการมาก หรือตรงกับวันวิสาขะ ด้วยก็ไม่รู้ อย่างไรก็ตามก็ยังคงความสนุกสนานตามแบบชาวอิสานอยู่