GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ใช้หลัก S M I L E เพื่อการบริการ

ใช้หลัก SMILE นำทาง ในการทำงาน

 

คุณตำแหน่ง สินสวาท ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ และภูมิใจเสนอจาก ชาว นสส. 3 กรมอนามัย โดย คุณตำแหน่ง สินสวาท จากศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ค่ะ ในเรื่อง "จิตสำนึกด้านบริการ"

เป็นหลัก หรือเทคนิค S M I L E นะคะ

S = Stress Tolerance ... คือ ความอดทน อดกลั้น เมื่อเผชิญกับสภาวะความเครียดที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะมาจาก หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง ลักษณะงาน หรือลูกค้า แลกเปลี่ยนด้วยสีหน้ากิริยาท่าทาง ที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอ เมื่อพบเจอลูกค้า

M = Motivation ... เริ่มที่มีหัวใจ หรือความต้องการที่จะปรับพฤติกรรมของตนเอง ให้มีพฤติกรรม หรือความสามารถ จิตสำนึกให้บริการ ... พร้อมให้บริการ และพร้อมอาสาช่วยเหลือลูกค้า

I = Integrity ... ความซื่อสัตย์ต่องาน และอาชีพ โดยให้ข้อมูลทั้งด้านบวก และด้านลบจากการใช้สินค้า หรือบริการ เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือก

L = Listening ... รับฟังปัญหา ข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากลูกค้าอย่างเต็มใจ ไม่ตีโพยตีพาย หรือไม่พอใจ ... รับฟัง และพร้อมที่จะให้ข้อมูล หรือเหตุผลกรณีลูกค้าไม่พอใจในสินค้า และบริการ

E = Energetic ... มีความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาวิธีการ หรือเทคนิคในการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้า และบริการที่ดีที่สุด

อย่าลืมใช้หลัก SMILE นำทาง ในการทำงานนะคะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 28631
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

 Meditate ดีครับท่านอาจารย์ นนทลี ท่านมาแวะ ขอนแก่น หรือ ครับ
กลุ่ม นสส.3 ของเราคงมีทั่วประเทศกระมังคะ เพราะว่า ผู้เข้าอบรม นสส. รุ่นนี้ เป็นชาวกรมอนามัยทั้งหมด ตั้งแต่ เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ อุบล นครราชสีมา ราชบุรี นครศรีธรรมราช และอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้ง ขอนแก่นก็หลายคนค่ะ ... แต่อีกไม่นานค่ะ งานที่ร่วมรับผิดชอบ คือ โครงการฟันเทียมพระราชทาน จะไปแวะเวียนจัดรณรงค์ที่ขอนแก่นแน่นอน ประมาณว่า มิย.-กค. นี้ละค่ะ ... คงมีโอกาสไปพบปะชาว blogger ขอนแก่นได้นะคะ