ใช้หลัก S M I L E เพื่อการบริการ

ใช้หลัก SMILE นำทาง ในการทำงาน

 

คุณตำแหน่ง สินสวาท ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ และภูมิใจเสนอจาก ชาว นสส. 3 กรมอนามัย โดย คุณตำแหน่ง สินสวาท จากศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ค่ะ ในเรื่อง "จิตสำนึกด้านบริการ"

เป็นหลัก หรือเทคนิค S M I L E นะคะ

S = Stress Tolerance ... คือ ความอดทน อดกลั้น เมื่อเผชิญกับสภาวะความเครียดที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะมาจาก หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง ลักษณะงาน หรือลูกค้า แลกเปลี่ยนด้วยสีหน้ากิริยาท่าทาง ที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอ เมื่อพบเจอลูกค้า

M = Motivation ... เริ่มที่มีหัวใจ หรือความต้องการที่จะปรับพฤติกรรมของตนเอง ให้มีพฤติกรรม หรือความสามารถ จิตสำนึกให้บริการ ... พร้อมให้บริการ และพร้อมอาสาช่วยเหลือลูกค้า

I = Integrity ... ความซื่อสัตย์ต่องาน และอาชีพ โดยให้ข้อมูลทั้งด้านบวก และด้านลบจากการใช้สินค้า หรือบริการ เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือก

L = Listening ... รับฟังปัญหา ข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากลูกค้าอย่างเต็มใจ ไม่ตีโพยตีพาย หรือไม่พอใจ ... รับฟัง และพร้อมที่จะให้ข้อมูล หรือเหตุผลกรณีลูกค้าไม่พอใจในสินค้า และบริการ

E = Energetic ... มีความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาวิธีการ หรือเทคนิคในการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้า และบริการที่ดีที่สุด

อย่าลืมใช้หลัก SMILE นำทาง ในการทำงานนะคะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรมอนามัยความเห็น (2)

IP: xxx.168.80.162
เขียนเมื่อ 
 Meditate ดีครับท่านอาจารย์ นนทลี ท่านมาแวะ ขอนแก่น หรือ ครับ
นนทลี
IP: xxx.152.5.13
เขียนเมื่อ 
กลุ่ม นสส.3 ของเราคงมีทั่วประเทศกระมังคะ เพราะว่า ผู้เข้าอบรม นสส. รุ่นนี้ เป็นชาวกรมอนามัยทั้งหมด ตั้งแต่ เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ อุบล นครราชสีมา ราชบุรี นครศรีธรรมราช และอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้ง ขอนแก่นก็หลายคนค่ะ ... แต่อีกไม่นานค่ะ งานที่ร่วมรับผิดชอบ คือ โครงการฟันเทียมพระราชทาน จะไปแวะเวียนจัดรณรงค์ที่ขอนแก่นแน่นอน ประมาณว่า มิย.-กค. นี้ละค่ะ ... คงมีโอกาสไปพบปะชาว blogger ขอนแก่นได้นะคะ