ลองทายกันซิครับ ว่าในภาพนี้ คือดอกอะไร

จะตอบซ้ำกันก็ได้นะครับ

เดี๋ยววันหลังผมมา เฉลย พร้อมบอกสถานที่ ครับผม