วันนี้ได้โอกาสไปดูหนัง มอแปด มานะเคอะ.........

          มีประโยคนึในหนังที่ว่า "เมื่อเลือกที่จะเป็นครู ก็ต้องพร้อมที่จะทำหน้าที่ครู 24 ชม."

     มอแปด เป็นหนังที่ถ่ายทำในสมัยยุคที่ กรมสามัญศึกษาต้องการให้โรงเรียนนำร่องเป็นโรงเรียนที่ทดลองเพื่อให้เกิดโรงเรียนสหศึกษา (โรงเรียนชายรวมกับโรงเรียนหญิง)

     ภาพสะท้อนจากหนัง มองให้เห็นและสะท้อนกระบวนการที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และยังเชื่อมโยง
ไปถึงจิตใต้สำนึก ความผูกพันระหว่างเพื่อนรัก และความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างคนสองคน

    ถ้าท่านได้ดูหนัง ท่านจะเลือกระหว่างกฎที่ถูกต้องเพื่อให้เป็นไปตามระเบียที่กำหนดไว้
ไม่มีความยืดหยุ่นให้กับชีวิต หรือจะเลือกที่จะตัดสินใจเพื่อรักษาความเป็นมิตรภาพไว้

    ในชีวิตจริงคงเป็นเรื่องยาก หนังเรื่องนี้สะท้อนได้หลายมุมมอง แต่สำหรับเดี๊ยนนะเคอะ
ในมุมมองของความเป็นเพื่อนรัก ก็คงอยากให้เพื่อนได้รับสิ่งดีๆๆ เสมอนะ รักที่จะให้เขามีความสุข


     ขอบคุณพี่อ้อม พี่เก๋ ที่ไปกันแบบทุลักทุเล กว่าจะได้ดู ถือว่าคุ้มนะเคอะท่านทั้งหลาย