วันที่ 4-6 สิงหาคม 2552

มีการประชุมวิชาการประจำปี 2552 "อิสระสู่เอกสิทธิ์ทางการพยาบาล" ของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.

ทีมงานเรา แผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ ได้รับมอบหมายให้มาพูด ถึงบทบาทอิสระ ของแต่ละงาน นำทีมโดย ผู้ตรวจการแผนกฯ พี่ดวงพร สีจร

 

สำหรับดิฉัน ก็พูดถึง บทบาทที่เราสามารถทำได้

บทบาทอิสระ: เป็น การบำบัดทางการพยาบาล จะทำให้พยาบาลวิชาชีพ  จะทำให้เรามี..

 • เอกสิทธิ์ของวิชาชีพ(Autonomy) สามารถตัดสินใจได้เอง
 • ความรับผิดชอบ (Accountability) สามารถอธิบายเหตุผลและผลของการกระทำของตนเองได้
 • ควบคุมพลังตนเอง (Control Power)  สามารถให้กิจกรรมทางการพยาบาลและบำบัดรักษาด้วยตนเองได้ (Intervention& Therapeutic)
 • สามารถบรรลุบรรทัดฐานและค่านิยมของตนเอง ซึ่งเป็นพยาบาลได้

 การบำบัดทางการพยาบาล มีหลายอย่าง  ที่เราสามารถบริหารจัดการได้ตามบทบาทของพยาบาล

 •  สัมพันธภาพ เป็นจุดเริ่มต้นการบำบัดทางการพยาบาล
 •  การบำบัดหลัก(Conventional Therapeutic)
 •  การบำบัดเสริม(Unconventional Therapeutic)
 •  การบำบัดเพื่อเสริมศักยภาพ(Potential Therapeutic)

 การบำบัดหลัก(Conventional Therapeutic)

 • แก้ปัญหาด้านร่างกาย เช่น ช่องปากเป็นแผลจากการได้ยาเคมีบำบัด โดยให้การพยาบาลตามแนวปฏิบัติการป้องกันช่องปากอักเสบ การลดความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด
 • การดูแลและสังเกตอาการในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
 • การป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากยาเคมีบำบัด

การบำบัดเสริม(Unconventional Therapeutic)

 • การบำบัด เพื่อเพิ่มความพอใจและคุณภาพชีวิต
 • การกดจุด เพื่อลดคลื่นไส้ อาเจียน
 • การสัมผัส
 • ดนตรีบำบัด เพื่อลดปวด
 • การใช้ Complementary care
 • ฯลฯ

การบำบัดเพื่อเสริมศักยภาพ(Potential Therapeutic)

 • การจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมือนบ้าน
 • การพาออกกำลังกายยามเช้า
 • การให้ข้อมูลเรื่อง อาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
 • การยืดหยุ่นให้ญาติผู้ป่วยมาดูแลข้างเตียง การจัดหาอาหารที่ผู้ป่วยชอบ
 • การบริการ One stop service

 

พูดเสร็จ ถ่ายภาพร่วมกับน้อง พิธีกรและทีม