เรื่องนี้ หมอวิสุทธิ์ จาก ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่เจ้า รวบรวมไว้ในเอกสารวิชาการ "มอบหมายงานให้สำเร็จ" นำเสนอในการอบรม นสส. รุ่นที่ 3 ของกรมอนามัย ... ขอยืมมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟังนะคะ

เธอว่าไว้ว่าน.พ.วิสุทธิ์ พัฒนาภรณ์ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ในบทบาทงิ้ว นสส.3

4 ขั้นตอนของการตำหนิอย่างสร้างสรรค์

  1. เมื่อคุณ ... (บรรยายเรื่องราวอย่างเป็นรูปธรรม)
  2. ผมรู้สึกว่า ... (บอกความรู้ของเราต่อการกระทำของเขา)
  3. ผมหวังว่า ... (หวังให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรม)
  4. ผมเชื่อว่า ... (ยืนยันความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่าย)

ลองผูกเรื่องราวดูสิคะ ว่า 4 ขั้นตอนนี้ work work หรือไม่