อันนี้ของอ.มาลีนี เป็นการใส่ link ในบันทึก ชัดเจน กระชับดีมาก
http://gotoknow.org/archive/2006/05/06/09/03/29/e27076

บล็อกนี้ของคุณ noojaae จากทันตะ มน. มีแนะนำ web ภาษาอังกฤษหลายอัน
http://gotoknow.org/dent-nu/2006/5