การ logon ในระบบ windows นั้นสามารถที่จะเข้าสู่ระบบปฏิบัติการได้โดยไม่ต้องผ่านการป้อนระหัสผ่านได้ แต่ในบางครั้งเมื่อเราต้องการที่จะกำหนดให้มีการสอบถามรหัสผ่านก่อนเข้าสู่ระบบปฏิบัติการนั้น อาจจะมีปัญหาการเนื่องจากไม่สามารถ Config ให้ยกเลิกการ logon อัตโนมัติได้ วิธีการแก้ไข

1. ให้เปิดโปรแกรม regedit.exe

2. แก้ไข registry ที่ 

    HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/WindowsNT/CurrentVersion/Winlogon/


แล้วแก้ไขค่าต่าง ๆ ดังนี้

 -  DefaultUserName แก้ให้เป็นค่าว่าง

 - AutoAdminLogon แก้ให้เป็นค่า 0
 

3. ปิดโปรแกรม regedit แล้ว ทำการ reboot เครื่องใหม่