ผู้นำ มาจากคำภาษาอังกฤษว่า LEADER ใช่ไหมคะ

นั่นคือ

L = Listen = ฟัง

E = Explain = อธิบาย

A = Assist = ช่วยเหลือ

D = Discuss = พิจารณา

E = Evaluate = ประเมินผล

R = Response = รับผิดชอบ

เพราะฉะนั้น ... ใครที่มีคุณสมบัติเช่นนี้ ก็เป็นผู้นำได้นะ ... ขอบอก