วันนี้นำเสนอผลงาน CAI ซึ่งแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ และวันนี้ กลุ่มนำเสนอCAI เรื่องการเลี้ยงปลาทอง