ทักษะการ Coaching และ Facilitating กลายเป็นบทบาทสำคัญของนักบริหาร แล้วนะ...จะบอกให้

ศรีวิภา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ทักษะการ Coaching และ Facilitating

...กลายเป็นบทบาทสำคัญของนักบริหาร...ที่มีผู้กล่าวถึงกันอย่างมากมาย...

 

        ความรู้จากหัวข้อ Leaders’ Role  Coaching  and  Facilitating ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียน...จากหลักสูตร นสส.(ผู้นำบริหารงานส่งเสริมสุขภาพ) เมื่อวันที่ 27 เม.ย.49 ณ  โรงแรมเจมส์ลอร์ด  จ.นครปฐม   ซึ่งดิฉันได้มีโอกาสเข้าอบรม ดูจะเป็นประโยชน์และมีสาระที่น่าสนใจยิ่ง...จึงนำมาเป็นของฝากแด่เพื่อนเราชาว KM ดังนี้ค่ะ

ในการทำหน้าที่ Coaching หรือ Facilitating

คุณอำนวย(Facilitator)...จะมีบทบาทเป็นผู้กระตุ้น จุดประกาย โดยการทำหน้าที่ ดังนี้ 

1. Education  2. Developing  3. Counseling  4. Monitoring

 

คุณลักษณะ(Competency) ของ Coacher ที่ดี

1.รู้ในงานอย่างดี (Knowledge of Business)
2.บอกวัตถุประสงค์และหน้าที่รับผิดชอบ (Clarity of purpose and Responsibility)
3.ตั้งใจฟัง (Active Listening)
4.การตั้งคำถามและการทำความเข้าใจ (Questioning for Understanding and option)
5.จริงใจต่อกัน (Trust)
6.ยุติธรรม (Fairness)
7.เสริมสร้างความมั่นใจ (Encouragement)

 

หลักการสำคัญในการ Coaching หรือ Facilitating คือ


1). การฟัง (เปิดใจ เพื่อรับฟัง)   
2). การตั้งคำถาม  
3). การแสดงบทบาท เพื่อสร้างบรรยากาศ ซึ่งถือเป็นบทบาทสำคัญอย่างหนึ่งของผู้บริหาร

                                              บ๊าย...บาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศรีวิภาความเห็น (1)

JJ
IP: xxx.168.80.162
เขียนเมื่อ 

  เรียนท่านอาจารย์ศรีวิภา

 เห็นภาพเลยครับ