NCD-data Update 14/05/2549

                 สวัสดีค่ะ เครือข่ายเบาหวานชุมชนทุกท่าน หลังจากกลับมาจากงานตลาดนัดการเรียนรู้แล้วทำให้เริ่มอยากศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ที่จะช่วยให้การดูแลผู้ป่วยเบาหวานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถนำมาปรับปรุงงาน เพี่อนเบาหวานนาหว้าได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านทางหมออนามัยได้โปรแกรมที่น่าสนใจ ที่น่าจะมีผลดีต่อเครือข่ายในการเก็บข้อมูลและประยุกต์กับฐานข้อมูลที่มีอยู่ นั้นก็คือ           โปรแกรมสำหรับประมวลผลข้อมูลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและหัวใจขาดเลือด พัฒนาจากโปรแกรม Microsoft Access XP สามารถนำข้อมูลจากไฟล์ Excel ของกรมควบคุมโรค( DM.xls , HT.xls ,IHD.xls ) เข้ามาใช้งานได้ โปรแกรมใช้งานง่าย สามารถคำนวณอัตราป่วย อัตราตาย รวมทั้งพิมพ์รายงานสรุปให้อัตโนมัติ

เข้าไปดูรายละเอียดที่เวบนี้นะคะ
   
 

http://www.nawahospital.com/downloads/ncddata.exe