เปลี่ยนใจ!....ไม่เรียกท่านว่า "CKO" แล้วค่ะ

ไม่แน่ใจว่า ท่านจะอนุญาตหรือไม่...คะ?
ความตั้งใจเดิม จะตั้งชื่อบันทึกนี้ว่า "เฮ้อ! เปลี่ยน CKO ซะที" แต่เกรงว่าท่าน CKO ของพี่เม่ยอ่านพบเข้าจะสะดุ้ง..อย่างยิ่งยวด  จึงรีบปรับปรุงชื่อบันทึกเสียใหม่ค่ะ....
     เพราะพี่เม่ยได้อ่านบันทึกของท่าน อ.ประพนธ์ เรื่อง ความแตกต่างระหว่าง CKO กับ "คุณเอื้อ"  อาจารย์ได้ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของ CKO และ คุณเอื้อไว้ชัดเจนมาก จึงขออนุญาตยกข้อความจากบันทึกของท่าน อ.ประพนธ์ มาแทรกในบันทึกนี้อีกครั้ง...ดังนี้ค่ะ
"CKO เป็นผู้ที่หน่วยงาน "แต่งตั้ง" ขึ้นมาเพื่อให้รับผิดชอบ "ผลักดัน" ในเรื่อง KM  ของหน่วยงาน  CKO หลายท่านตกอยู่ในภาวะ "จำยอม"  คือต้องทำหน้าที่นี้แม้จะไม่มีใจให้กับงานนี้ก็ตาม เป็นการทำไปตามคำสั่ง ตามหน้าที่ หากเป็นหน่วยงานราชการ เป้าหมายของความรับผิดชอบนี้ก็อยู่ที่เพื่อให้ผ่าน "การประเมิน" เป็นสำคัญ...."
"คุณเอื้อ ...ทุกท่านเป็นผู้ที่มีใจให้กับเรื่อง KM อย่างแท้จริง ...เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ให้เกิด "สวรรค์" ในที่ทำงาน ต้องการจะให้หน่วยงานเป็น "องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)" อย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นผู้ที่เห็นศักยภาพที่ซ่อนเร้นในตัวผู้คนในหน่วยงาน เรียกได้ว่า เป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณของ "นัก HR" อยู่ในตัว อีกทั้งเป็นนักบริหารที่สามารถ "เอื้อ" ให้เกิดกระบวนการ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้" อันนำไปสู่การทำงานที่บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยที่ในใจยึดหลัก "งานได้ผล คนเป็นสุข" เป็นสำคัญ"
เมื่อได้อ่านบันทึกของท่าน อ.ประพนธ์ จบลง พี่เม่ยก็แอบสรุปในใจตัวเองทันทีเลยค่ะว่า ท่าน CKO ของพี่เม่ย นั้น  ท่านก็คือ คุณเอื้อ เต็มขั้นจริงๆ....
ที่สำคัญ! คุณเอื้อของพี่เม่ยยังเป็น ต้นแบบ ที่ดีในการทำงาน เพราะท่านได้ ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง ในทุกๆเรื่องด้วยค่ะ (ใจจริงอยากนำเสนอต่อ อ.ประพนธ์ เพื่อพิจารณาให้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญอีกข้อหนึ่งของคุณเอื้อด้วยค่ะ...)
....และแล้ว พี่เม่ยจึงตัดสินใจเงียบๆ ด้วยตนเองว่า ต่อไปนี้พี่เม่ยจะเปลี่ยนใจแล้วนะคะ...ไม่เรียกท่านว่า “ท่าน CKO” แล้วค่ะ เรียกว่า “ท่านเอื้อ” ดีกว่า 
หวังว่าท่านคงอนุญาตนะคะ.....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Hemato หรรษาความเห็น (2)

ปารมี
IP: xxx.146.247.70
เขียนเมื่อ 
ค่ะ แล้วแต่จะเรียก ที่ทำไปทั้งหมด เพราะ สมอง และ ใจ เป็นตัวกำหนด
โอ๋-อโณ
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยล้านเปอเซ็นต์กับพี่เม่ยค่ะ ว่าท่าน CKO ของเรานั้นเป็น คุณเอื้อ ตัวอย่างที่ได้"ใจ"จากพวกเราชาวคุณกิจ คุณอำนวยไปแล้ว เราเห็นได้ว่าตอนนี้คนในภาคฯทำงานกันอย่างมีความสุข ใช้สมองและสองมือกันอย่างภาคภูมิใจ เป็นการเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานที่ "คุณเอื้อ" อย่างอ.ปารมีควรภาคภูมิใจค่ะ