คงต่อเนื่องจากบันทึก KFC(oP) ที่ภาคใต้ เริ่มจะออกเดินได้แล้ว...ครับ ก็จะได้เล่าให้ฟังเรื่องการพัฒนาและขับเคลื่อนชุมชนคุณอำนวย ที่พัทลุงบ้าง ซึ่งแท้ที่จริงแล้วผมได้พยายามสร้างเครือข่ายอยู่บ้างแล้ว แต่เหมือนไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็น คือช้า ไม่ค่อยต่อเนื่อง แต่เมื่อได้ไปเวทีคุณอำนวยบ้านผู้หว่าน ก็เริ่มเห็นภาพชัดขึ้น และมองออกว่าน่าจะเป็นไปได้สูงเพราะ CoP ระดับประเทศหนุนส่งได้ อีกทั้งเมื่อ ดร.สวัสดิ์ พุ้มพวง ได้พยายามสานต่อให้ผมได้พบกับทีมงาน พอช.ภาคใต้  ซึ่งมีสำนักงานภาคใต้ตั้งอยู่ที่พัทลุง ผมต้องขอขอบคุณมากที่ท่านได้ช่วยให้การขยายเครือข่ายดำเนินไปได้รวดเร็วเช่นนี้

     ที่พัทลุง ในขณะนี้ผมมีทีมงานที่เป็นเครือข่ายอยู่แล้ว อย่างน้อย 30 ท่าน หากจะพิจารณาเลือกสรรคุณอำนวยตามสไตล์ “พัทลุง” น่าจะอยู่ที่ 17 ท่าน เมื่อนับไปถึงที่ทาง พอช.ต้องการพัฒนาขึ้นใหม่ ผมว่าหากได้ 30 ท่าน ก็จะลงมือได้เลย ทั้งนี้ในส่วนรายละเอียดคงจะต้องปรึกษากันอีกรอบ แต่ที่แน่ ๆ ในตอนนี้ คุณอำนวยที่ว่านั้น เป็นที่ต้องการของตลาดแล้ว ตามข้อมูลที่ผมได้รับ feed back กลับมาในตอนนี้

     ที่นี่ (พัทลุง) จะมีนักพัฒนามากมายทั้งภาครัฐและเอกชน แต่จะเห็นบางอย่างเป็นภาพที่ผมเฝ้าสังเกต คือการรวมตัวกันมีน้อย และมีไม่น้อยที่ขัดแย้งกัน ซึ่งผมประเมินเองคร่าว ๆ ว่าเกิดจากการไม่มีเวทีให้เขาเหล่านั้นได้มา ลปรร.กันบ้าง และไม่มีการรวมตัวกันข้ามเครือข่ายสายงาน ฉะนั้นโอกาสนี้น่าจะถือเป็นนิมิตที่ดี ที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมองเห็นผลเลิศไปที่ชาวบ้าน เพราะทุก ๆ ฝ่ายล้วนมีเจตนาที่ดีต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านกันทั้งสิ้น

     หากที่พัทลุงทาง พอช.และผมสามารถบรรลุความเข้าใจในเรื่องนี้ได้ในส่วนรายละเอียดจนเป็นแผนปฏิบัติการ ถึงตอนนั้น คงจะต้องขอช่วยพี่ ๆ จาก มอ. ที่เป็นคุณอำนวยรุ่นแรก ๆ ไม่ว่าจะเป็นพี่เที่ยง พี่เม่ย พี่เมตตา หรืออีกหลาย ๆ ท่าน ได้มาช่วยกัน และที่สำคัญอาจจะเป็นโอกาสอันดีที่ อ.หมอ JJ จะได้มาชิมขาหมูปากคลอง อาหารเช้าที่แม่ขรี หรือ ต้มกะทิไก่มะยม ที่พัทลุง ก็เป็นได้ ต้องเป็นไปได้แน่ ๆ