เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา

ทีมงาน ไปเยี่ยมชมโครงการอบรม  “ เทคนิคการซ่อมบูรณะอาคารและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงอนุรักษ์”  โดยมี รองศาสตราจารย์ธาดา  สุทธิธรรม จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นหัวหน้าโครงการ

          สำหรับวิทยากรหลักครั้งนี้คือ พระครูสุเจริญ ธัมมรโต จากวัดโพธิ์ชัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้ฝังลึกวิธีการทำกระเบื้องมุงหลังคา ให้ชาวบ้านบ้านปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ คลิกที่นี่

          ก่อนกลับทีมงานแวะชม HOME STAY ในหมู่บ้านซึ่งอนุรักษ์ ความเป็นอีสานแท้ ๆ   และงานแกะสลักจากไม้ขนุนฝีมือดี

   -  น้อง -