หลังจากการใช้ชีวิตนิสิต (นักเรียน)....ตอนนี้กลับมาทำหน้าที่ครู....และเริ่มใช้ความรู้ที่เรียนมากับการจัดบรรยากาศ...ของห้องเรียนเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน (ตามพรบ. การศึกษา หมวด 4) ..ฮิ..ฮิ...ให้ห้องเรียนสะอาด....เป็นระเบียบ...ร่มรื่น.. (ทำความสะอาดห้องจ๊ะ)...เหนื่อยม๊าก...มาก...

             เทอมนี้ได้สอนเหมือนเดิม  คอมพิวเตอร์  ชั้น ป.1 - ม.3  ตอนนี้กำลังปรับแผนการสอนสำหรับนักเรียนของตนเอง....จะนำความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้...และถ่ายทอดให้แก่ลูกศิษย์....โดยตั้งเป้าหมายให้นักเรียนชั้น  ป.5  และ  ม.2  ทำ e-book   (โครงงานคอมพิวเตอร์) นักเรียน  ป.5  ใช้ Acrobat  ม.2  ใช้  FlipAlbum  (ไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่า?)...คงเหนื่อยน่าดู....แต่ก็มีความสุขในการทำหน้าที่ "แม่พิมพ์ของชาติ" 

             15  พ.ค.  49  วันเปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษา  2549.....วันนี้คงวุ่นวายน่าดู....เข้าแถวหน้าเสาธง.....คงเสียงดัง  (อีกตามเคย)...ครูเวร(เราเอง)ต้องทำหน้าที่หนักอย่างแน่นอน  ในการดูแลให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมในวันเปิดภาคเรียน....

              เพื่อนๆ....คงทำหน้าที่ไม่ต่างกันมากนัก....ทุกคนคงเหนื่อย....ปากเปียกปากแฉะ....ในการอบรมสั่งสอน....ลูกศิษย์ของตนเองให้  เก่ง....ดี....และมีความสุขในการเรียน.....แต่เชื่อว่าทุกคนเต็มใจที่จะทำหน้าที่นี้อย่างเต็มความสามารถ....และรู้สึกภาคภูมิใจเสมอ...ที่เห็นลูกศิษย์ของตนเองประสบความสำเร็จ..........เพราะนี้คือชีวิต...แม่พิมพ์...พ่อพิมพ์ของชาติ....ที่เราเลือกเป็นด้วยความภาคภูมิใจ.......