ขอขอบคุณ สคส. ที่จัดเวที "คุณเอื้อ"

ทุกครั้งที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของ สคส. จะทำให้ผมได้รู้จักและใกล้ชิดกับคนทำงานที่มาจากหลากหลายประสบการณ์ ได้ ลปรร. กัน ได้เรียนรู้วิธีคิดวิธีทำงานของ สคส. และได้มองเห็นโอกาสหรือประเด็นที่ควรจะต้องกลับมาทำต่อไปอีกจำนวนมากทุกครั้ง ครั้งนี้ก็เช่นกัน เห็นประเด็นต่าง ๆ ที่ท้าทายจำนวนมาก

         วันที่ 8-9 พ.ค. 49 ณ ศูนย์ฝึกอบรม "บ้านผู้หว่าน" จ. นครปฐม ผมมีโอกาสดียิ่งอีกครั้งที่ สคส. ได้กรุณาจัดการให้ผมได้เข้าร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ปฏิบัติ "คุณเอื้อ" ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับทุกคนที่มีโอกาสเข้าร่วม

         ผมเองได้มาที่ "บ้านผู้หว่าน" เป็นครั้งที่ 3 แล้ว ครั้งแรกเป็นกิจกรรม UKM "รุ่นสึนามิ" ครั้งที่สองเป็นเวทีเสวนา "คุณอำนวยผู้มีประสบการณ์" และครั้งนี้เป็นครั้งที่สาม "เวทีคุณเอื้อ"

         ทุกครั้งที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของ สคส. จะทำให้ผมได้รู้จักและใกล้ชิดกับคนทำงานที่มาจากหลากหลายประสบการณ์ ได้ ลปรร. กัน ได้เรียนรู้วิธีคิดวิธีทำงานของ สคส. และได้มองเห็นโอกาสหรือประเด็นที่ควรจะต้องกลับมาทำต่อไปอีกจำนวนมากทุกครั้ง ครั้งนี้ก็เช่นกัน เห็นประเด็นต่าง ๆ ที่ท้าทายจำนวนมาก

         จึงขอกราบขอบพระคุณ/ขอบคุณทุก ๆ ท่านใน สคส. อีกครั้งที่กรุณาจัดกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์สำหรับพวกเราเสมอมา

         วิบูลย์ วัฒนาธร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (1)

อัจฉรา
IP: xxx.121.105.131
เขียนเมื่อ 
ยินดีที่ได้รู้จักอาจารย์ค่ะ