อยากนำ KM มาสวมในงานวันเกษตรกร (2)

ไม่แน่นะครับงานนี้อาจเป็นงานวันKMของเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้..

          ในงานวันเกษตรกรของจังหวัดกำแพงเพชรปีนี้ จัดไปเรียบร้อบแล้วเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 49 ที่ผ่านมา  ก่อนจัดงานหนึ่งวันผมและคุณสายัณห์ได้หารือกันว่า ปีหน้าเราน่าจะนำKMมาสวมในงานวันเกษตรกร (อ่านบันทึก)  และในวันเปิดงานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้ให้แนวทางการทำงาน ซึ่งเป็นแนวทางในการจัดงานของปีต่อไปด้วย (อ่านบันทึก)  และระหว่างวันจัดงาน  ผมก็ได้หารือในเบื้องต้นในกรณีนี้กับคุณกมลรัตน์  นาคคำ ซึ่งดูแลงานวิสาหกิจชุมชน ก็มีความคิดเห็นที่ตรงกัน และได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า การจัดงานวันเกษตรกรในปีต่อไป จะเตรียมการให้สอดคล้องกับ"วิสาหกิจชุมชน" 

          ในบันทึกนี้ ผมเลยขอนำภาพกิจกรรมของปีนี้ และแนวคิดในการพัฒนาเพื่อนำKMมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนในปีต่อไป  ไม่แน่นะครับงานนี้อาจเป็นงานวันKMของเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้..

  • นิทรรศการจะเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น  อาจเป็นการจัดการแสดงผลงาน หรือของดีที่มีอยู่ในแต่ละกลุ่ม/พื้นที่/กิจกรรม

                                      

 

  • กิจกรรมการประกวด น่าจะให้มีการนำเสนอ "ของดี"  "ของใหม่" ที่เป็นผลผลิตของเกษตรกรมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

                                      

 

  • กิจกรรมการมอบรางวัล  มีและดีอยู่แล้วก็อาจเพิ่มเติมให้มากและหลากหลายยิ่งขึ้น  เช่นกิจกรรมพืช  สัตว์  ประมง  แปรรูป หรือกลุ่มอาชีพ เป็นต้น

  

 

  • เวทีนี้จะปรับเพิ่มให้มีการนำเสนอผลงานที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของเกษตรกร  และเปิดเวทีให้มีการ ลปรร.ของเกษตรกรอย่างแท้จริง

  

          เป็นส่วนหนึ่งของความคิด  เท่าที่จะสามารถคิดและนำไปสู่การปฏิบัติได้ตามกำลังและขีดความสามารถของทีมงาน  นอกเหนือไปจากนี้ก็คงต้องประสานงานและเตรียมการร่วมกับภาคีและเครือข่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  เรามีเวลาอีก 1 ปีเต็มในงานนี้  ผลเป็นประการใดจะนำมา ลปรร.ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (0)