ลองเข้าไปดูที่ http://domains.live.com/

 

Already own your own Internet domain name?

Have us host e-mail and IM for you in a domain you already own.

  • Create an unlimited number of accounts within your domain
  • Get 2GB inboxes for your accounts with Windows Live Mail Beta *
  • Check your e-mail from any Web-enabled PC
  • Junk e-mail filter protection using Microsoft SmartScreen technology
  • Virus scanning and cleaning of e-mail
  • Seamless access with MSN Messenger, MSN Spaces, etc.

ใช่ครับ! นี่เป็นบริการที่จะใช้บริการ live.com ผ่าน domain ของคุณ ซึ่งคุณสามารถสร้าง mail account ได้ไม่จำกัด พร้อมทั้งพื้นที่ 2GB ฟรี ใครมี domain ก็ลองสมัครดูครับ