จากที่เขียนบันทึก ความเห็นฯ เรื่องของการบันทึกลงบล็อก และหลายๆท่านที่เข้ามาคุยกันก็คงมีประสบการณ์คล้ายคลึงกันคือ การชอบเขียนและถ่ายทอด และการได้สะท้อนความคิดของตัวเองลงเป็นตัวอักษร

     มีสิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้จากการเขียนบันทึกลงบล็อก คือ การเปิดใจต่อความเห็นของผู้อื่นด้วย เพราะว่าในแต่ละบันทึกนั้น การสื่อสารเป็นการใช้ "ภาษา" ที่อาจทำให้การรับรู้แตกต่างกันไประหว่างคนเขียนกับคนอ่าน และ หากไม่ซักถามกัน หรือที่หลายท่านเรียกว่า "โต้ตอบแบบ ลปรร." ก็อาจเกิดความไม่สบายใจได้

    หลายๆครั้งที่ตามอ่านบันทึกบางเรื่อง แล้วก็คิดว่าบางอย่างก็ปล่อยไว้ตรงนั้นเถอะ เพราะดิฉันเองมองความสุขของการมีบล็อก ที่ได้เขียน มีคนอ่าน มีคนให้ความเห็น ส่วนการที่ใครจะให้ความเห็นแบบไหนอย่างไร ดิฉันก็มองว่าเป็นเสียงสะท้อนที่อาจจะช่วยเพิ่มการเรียนรู้ที่จะสื่อสารให้ชัดเจนขึ้นในการบันทึกต่อๆ ไป

ปล่อยมันไว้แล้วก็ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจมาก..เท่านั้นเอง

ไม่ทราบว่าท่านอื่นๆ มีความเห็นอย่างไรบ้างคะ