บันทึกนี้ ข้าพเจ้ามีความตั้งใจรวบรวม บทบาทหน้าที่ของเภสัชกร

ที่กระจายไปปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ

 

นึกย้อนไปถึงตอนที่เป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์

ปีสามเทอมที่สอง เป็นช่วงเวลาที่ต้องเลือกสาขา มีคำถามมากมายที่เกิดขึ้น

 

จะเลือกสาขาอะไรดี

อะไรที่เลือกแล้วดี

ตามเพื่อนดีไหม

หรือตามท้องตลาดต้องการดี

สาขาไหนได้เงินเดือนเยอะ

หรือว่าจะเลือกสาขาที่สนใจ

 

พอมีคำถามขึ้นมาในใจก็มีการสำรวจข้อมูลต่าง ๆ

ทั้งวิชาที่ลงเรียน รวมถึงอาจารย์ที่จะสอน

จึงตัดสินใจเลือกอย่างมุ่งมั่น.....................

 

หลังจากจบมาทำงานอาจารย์ชวนไปเล่าประสบการณ์ให้น้องฟัง

ทำให้นึกได้ว่าหากมีแนวทางคร่าว ๆ หรือช่องทางเล็ก ๆ

ให้เห็นอนาคตรำไร ๆ แล้วยกต้นแบบของวิชาชีพ

ที่ดำเนินไปอย่างงดงาม มาเล่าสู่กันฟังน่าจะพอช่วยเหลือกันได้

 

ในปัจจุบันสาขาที่เลือกไรในคณะเภสัชศาสตร์

แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชา คือ

1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม (Pharmaceutical Science)  

    เป็นการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของยาในด้านแหล่งของตัวยาสำคัญและสารช่วยทางเภสัชกรรม, เคมีของยา, การผลิตยา, การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพยา รวมทั้งการศึกษาวิจัยยาและการพัฒนาเภสัชภัณฑ์

2. กลุ่มวิชาบริบาลเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care)  

    เป็นการศึกษาเชิงคลินิกของยาในด้านเภสัชวิทยา พิษวิทยา และชีวเภสัชศาสตร์,     เภสัชบำบัดของโรคในระบบต่างๆของร่างกาย, การบริการและการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลและร้านยา, การปฎิบัติงานทางเภสัชสาธารณสุข, การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ยาเพื่อแนะนำยาแก่แพทย์และเภสัชกร รวมทั้งการศึกษาเชิงสังคมศาสตร์ของยาโดยการประยุกต์องค์ความรู้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามาใช้ในงานทางเภสัชกรรม

ในวันที่ไปเล่าประสบการณ์ให้น้อง ๆ ฟังได้ฝากไว้ว่า

·         อย่าเลือกตามแฟชั่น เพราะแฟชั่นไม่อยู่นาน

·         อย่าเลือกเพราะเพื่อน เพราะสักวันเพื่อนก็ต้องไปตามทางของเขา

·         อย่าเลือกเพราะตลาดในขณะนั้นต้องการ เพราะโลกไม่เคยหยุดหมุน เมื่อตลาดมีความต้องการได้ สักวันตลาดก็หมดความต้องการได้เช่นกัน

  • อย่าเลือกเพราะเงิน เพราะเงินที่ได้อาจจะต้องแลกกับความสุข และอิสระที่คุณพึงมี

แต่ให้เลือกสาขา หรือ งานที่ลองทำแล้วใจสบาย มีความสุขแล้วเกิดประโยชน์แก่ตนและผู้อื่น