ดูงาน PCU ช่วงบ่าย

ด้านหน้าของหน่วยบริการ

                   ด้านหน้าหน่วยบริการ

คณะอาจารย์ของคณะ

                  คณะอาจารย์และนักศึกษา

                  ศึกษาแฟ้มเยี่ยมบ้าน

ซักถาม จนท.

          สอบถามเจ้าหน้าที่

รถทำแผล

                      น้ำยาภายในรถทำแผล

ลงสมุดเยี่ยม สอ.

              เขียนสมุดเยี่ยมชม

จนท.ที่น่ารักประจำ PCU

           เจ้าหน้าที่น่ารักหนึ่งเดียวประจำ PCU

       สรุปสิ่งที่ได้จากการดูงาน

          -  วิธีการ ขั้นตอน การปฏิบัติงาน

          -  สมุดการเยี่ยมบ้านของที่นี่

          -  โครงการแนะนำที่น่าสนใจ

         -   การนวดแพทย์แผนไทย