ผู้เขียนเพิ่งกลับจากการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ตั้งใจว่าจะนำเกมมาเผยแพร่วันนี้เป็นเกม Birds in the nest คล้ายเกมกระรอกเข้าโพรงของไทยเรา มีขั้นตอนดังนี้
       1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยการทบทวนเรื่องจำนวนนับที่เป็นตัวเลข
       2. อธิบายเกมว่า ให้เพื่อนจับมือกัน1 คู่โดยหันหน้าเข้าหากันเรียกว่า the nest (รังนก) เพื่อนอีก 1 คนเข้าไปอยู่ระหว่างมือเพื่อนที่สมมุติเป็นรังเป็น the bird (นก) นักเรียนสามารถเป็นได้ทั้งนกและรัง
       3. นักเรียนทำวงกลมวงใหญ่ ซ้ายหัน(Turn left) เดินหรือร้องเพลงไปประมาณ1 รอบ ครู เ่ป่านกหวีด สั่ง Four birds in the nest (นก 4 ตัวในรัง 1 รัง) นักเรียนต้องรีบเข้ากลุ่ม เมื่อได้แล้วให้นั่งลง
       4. นักเรียนที่หารังเข้าไม่ได้เป็นผู้ออกคำสั่งแทนครู จากกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษและการฝึกทำงานเป็นทีม  เป็นกิจกรรมที่ละลายพฤติกรรมของนักเรียนได้ดีเกมหนึ่ง


 ผู้เขียนได้ทดลองหลายครั้ง ปรากฏว่าเป็นที่สนุกสนานแก่นักเรียนมาก ลองสาธิตใช้กับครูเพื่อให้นำไปสอนนักเรียนปรากฏว่าสนุกกว่าอีก ….ใครมีเกมดีๆมาแนะนำกันบ้างนะครับ