ความรู้เรื่องบั้งไฟ 6 : กลอนเซิ้ง

ขณะที่เดินจับกลุ่มกันไปรอบหมู่บ่าน ก็ร้องกลอนเซิ้งไปด้วย ดังนี้

     โอ้... เฮา..โอ่... พวกเซิ้งเฮาโอ.........

     ขอเหล้าเด็ด ให้ข่อยจัก โอ

     ขอเหล้าโท ให้ข่อยจักจอก

     เจ้าบ่อให้  ข้อยสิบ่อหนี

     ตายเป็นผีกะสินำมาหลอก

     ออกจากบ้านกะสิว่านดินนำ......โอ้...เฮา..โอ่...พวกเซิ้งเฮาโอ....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนคนช่างเชื่อมโลหะความเห็น (0)