ประวัติ

เป็นคนปราจีนบุรีโดยกำเนิด แต่ว่า พ่อและแม่เป็นคน กทม.

การเรียน เริ่มเรียนตั้งแต่อายุ2ขวบที่รร.วรรณศิริ แต่เดี๋ยวนี้

ไม่มีแล้ว เข้าเรียนอนุบาล1ที่รร.มารีวิทยาถึงมัธยมศึกษา3

จากนั้นเข้าเรียนที่ รร.ปราจิณราษฎรอำรุง เป็นรร.ประจำจังหวัด

ตั้งแต่ มัธยม4ถึง6และเรียนปริญญาตรีที่วิทยาลัยพยาบาล

พระปกเกล้าจังหวัด จันทบุรีกลับมาทำงานที่รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรจ.ปราจีนบุรี