คนมีหลายประเภท แต่ละประเภทก็จะแตกต่างกันไปตามเผ่าพันธุ์ของตน การแยกประเภทของนั้นเราสามารถแยกได้ตาม รูปร่างหน้าตาหรือรูปลักษณ์ภายนอก นิสัยใจคอ ถ้าแบ่งตามรูปลักษณ์ภายนอกก็จะแบ่งคนได้ดังนี้

 1. คนอ้วน
 2. คนผอม
 3. คนผิวดำ
 4. คนผิวสีแทน
 5. คนผิวเหลือง
 6. คนผิวขาว
 7. คนเตี้ย
 8. คนสูง
 9. คนแคระ

               

ถ้าแบ่งตามนิสัยใจคอก็จะแบ่งได้ดังนี้

 1. คนใจดี
 2. คนใจร้าย
 3. คนอารมณ์ดี
 4. คนขี้โมโห
 5. คนเจ้าอารมณ์
 6. คนตระหนี่
 7. คนทะเล้น
 8. คนซื่อบื้อ
 9. คนพูดปด
 10. คนปลิ้นปล้อน
 11. คนหลอกลวง
 12. คนผีทะเล
 13. ฯ ล

เราจะเป็นคนอย่างไรก็เลือกเอง แต่อย่าทำให้ตัวเองและคนอื่นเดือดร้อนก็เป็นพอ ข้อมูลนี้ได้มาจากประสบการณ์ของชีวิตคนจริง

แล้วคุณละคะเป็นคนประเภทไหน?