การตรวจประเมินคุณภาพเป็นตัวสะท้อนคุณภาพของหน่วยงาน

  ติดต่อ

  การขับเคลื่อนคุณภาพ  
วันนี้ (วันที่ 10 พ.ค. 2549) ได้เข้ารับฟังการรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพของภาควิชาหนึ่งภายในคณะวิทยาศาสตร์  โดยกรรมการตรวจประเมินคุณภาพได้สะท้อนสิ่งที่พบเห็น หรือสภาพจริงจากการตรวจประเมินคุณภาพให้ผู้บริหารและบุคลากรของภาควิชาได้รับทราบ ซึ่งได้อธิบายเหตุผลในการให้คะแนนแต่ละระดับ (คะแนนเต็ม 5) การตรวจประเมินได้ใช้เกณฑ์ดัชนีของมหาวิทยาลัยและของคณะ ตามวงจร PDCA  ซึ่งตามหลักการแล้ววงจรคุณภาพจะต้องหมุนอยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งไต่ระดับของคุณภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม ซึ่งการไต่ระดับของคุณภาพในช่วงแรกจะเป็นเรื่องยากมาก เหมือนกับการ Take off ของเครื่องบิน ต้องใช้พลังขับเคลื่อนที่สูงมากจึงจะทำให้เคลื่อนบินสามารถไต่เพดานไปสู่ความสูงที่ต้องการได้ การขับเคลื่อนคุณภาพไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศก็น่าจะเช่นเดียวกัน ผู้บริหารและบุคลากรจะต้องใช้พลังอย่างมากเพื่อผลักดันไปสู่องค์กรที่เป็นเลิศ มิใช่หน้าที่ของผู้บริหาร หรือบุคลากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ทั้งสองกลุ่มจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันจึงจะสำเร็จได้ และเป็นระบบที่ยั่งยืน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แผนและการทำงาน

หมายเลขบันทึก: 27964, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:54:07+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)