วันนี้ผู้เขียนเป็นผู้ช่วยท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ ดร. พวงเพ็ญ  อินทรประวัติ อบรมครูมัธยมศึกษาเพื่อทำโครงงานได้ website ดีๆเลยเอามาเผยแพร่อีกครับ ลองเข้าที่
http://www.britishcouncil.org/kids-stories-little-kids.htm เลือก Click here to read and listen to the story มีเรื่องเล่าและเนื้อเรื่องให้ผู้เรียนฝึกการอ่านและฝึกการฟังเช่นเรื่อง Hippo สอนการใช้ Tense  ในการเล่าเรื่องต้องเป็นอดีต นอกจากนี้ยังสอนให้ผู้เรียนไม่เห็นแก่ตัว เรื่อง Kim and Kin สอนกิจกรรมประจำวันของเด็ก มีหลายเรื่องให้เลือกเช่น เรื่องเกี่ยวกับการสอนการเขียน แต่ต้องเลือกหัวข้อข้างบนว่า Writing แถมท้ายเป็นเพลงสอนเด็กๆ มีหลายระดับชั้น ลองเข้าไปที่
http://www.britishcouncil.org/kids-songs-easy.htm
ชอบหรือไม่ชอบบอกมาบ้างนะครับ

        
*

ขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ ดร. พวงเพ็ญ  อินทรประวัติ มากครับ ที่แนะนำwebsite สอนภาษาอังกฤษสำหรับครูมัธยมศึกษาเพื่อใช้สอนโครงงานภาษาอังกฤษ