แก่นธรรม (5)

         "พลังของคนอยู่ที่ความตั้งใจหรือปณิธาน   ดังนั้นคนเราจึงต้องหวังพึ่งตนเองไม่ใช่หวังพึ่งผู้อื่น   แม้แต่พระพุทธเจ้า"

ท่านธรรมาจารย์เจิ้งเหยียน

 

แก่นธรรม (1)   แก่นธรรม (2)   แก่นธรรม (3)   แก่นธรรม (4)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)