แก่นธรรม (4)

         "บุคคลที่มีความสุข   สร้างบ้านที่มีความสุข   นำไปสู่ความสุขในประเทศและในโลก"

ท่านธรรมาจารย์เจิ้งเหยียนและขงจื๊อ

  แก่นธรรม (1)   แก่นธรรม (2)   แก่นธรรม (3)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)