จุดมุ่งหมาย

 สองวันที่ผ่านมา พวกเราชาว ม.ข ได้สัมผัสกับการพัฒนาหน่วยงานที่พยายามสร้าง "สังคมแห่งการเรียนรู้ ตามแนวทางของ ก.พ.ร กำหนด โดยใช้การจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์" ความรู้สึกที่เข้าไปช่วยจัด การทำตาม "ตัวชี้วัด"

 ประหนึ่ง "จะไม่ได้ใจ ผู้เข้าร่วมสัมมนา" เป็นเหตุการณ์ที่ "ซ้ำแล้ว ซ้ำเล่า แต่ก็ต้องทำ เพราะกลัวตก กลัวไม่ได้โบนัส"

 ส่วนหนึ่งของผู้เข้าร่วม ประหนึ่งโดนบังคับมา ฟังด้วยจิตที่ไม่นิ่ง บ่ายเข้าจะต้องรีบไปรับลูกน้อยจากโรงเรียน ไม่มีเวลาที่จะรับฟัง ประสบการณ์ของเพื่อนที่มาร่วมเรียนรู้ร่วมกัน

 ส่วนหนึ่งตั้งใจ ดีใจ ได้เข้ามา "สร้างเครือข่าย ได้มา แลก เปลี่ยน เรียน รู้ั เขียนความในใจใน AAR ด้วยความหวังที่จะร่วมพัฒนา ตน คน งาน และ องค์กร"

 ยังมีความหวังครับ "สะสม สร้างสม ทีละเล็ก ละน้อย อย่างน้อยก็มี ข้าราชการที่ มุ่งเป้าหมาย คือ พัฒนา ตน คน งาน องค์กร ไม่ได้ทำแค่ให้ผ่านพ้น การประเมิน ติดตาม ดู แต่ ตัวชี้วัดครับ"

 เข้าใจไหมหนอ บันทึกอะไรนี่ ครับ

 JJ