ความเห็น 29145

เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัด

จรัสศรี
IP: xxx.113.60.75
เขียนเมื่อ 

         จากการใช้วิธีการจัดการความรู้กับงานจะพบว่า  การปฏิบัติงาน  การประชุมง่ายขึ้น  พี่ ๆ น้อง ๆ ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานโดยไม่ต้องมาบอกที่ละครั้งว่าทำอย่างนั้นนะทำอย่างนี้นะพี่ ๆ น้อง ๆ รู้จัดพัฒนาตนพัฒนางานให้ก้าวหน้าเห็นได้ชัด ส่วนการเขียนเป็นการสะท้อนใน e-portfolio  สักวันหนึ่งจะพยายามให้กลั่นลงในบล๊อกซึ่งได้ฝึกเรียบร้อยแล้วหลายคน   ส่วนกพร.เป็นเสมือนกระจกส่งภาพบางครั้งนำมาใช้ประโยชน์และเติมเต็มในบางส่วน