7 พค.49 ช่วงแดดร่มลมตก ชวนเพื่อนคนคอเดียวกันไปเดินชมนิทรรศการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาที่สนามหลวง หลังจากเวียนเทียนรอบพระมณฑปพระบรมสารีริกธาตุแล้ว พวกเรา 3คน(ขวัญ,หน่อย)พากันเดินดูนิทรรศการได้หนังสือติดมือมากันถุงใหญ่ๆเพราะงานนี้หนังสือถูกมาก(บางร้านถูกกว่าสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ) ได้รับหนังสือ(ขนาดพกพาเล็กๆ)แจกมีสาระน่าสนใจมาฝาก "เรื่องเสน่ห์ผ้าขี้ริ้ว" เขียนโดยท่านปิยโสภณ

 

.....เสน่ห์ของคนอยู่ที่รู้ตัวเองว่าสกปรก ถึงเวลาต้องชำระล้างแล้ว มิใช่อมความสกปรกไว้แล้ว แกล้งบอกว่าตนเองสะอาด .......คนที่ฝึกหัดขัดเกลาตนเอง รู้จักถ่อมตนและอ่อนโยน ไม่โอหังอวดดีให้เป็นที่รังเกียจหมั่นไส้ของคนอื่น เขาจะเป็นคนที่มีคุณค่า ไม่ว่าจะมาจากสกุลใด การศึกษามากหรือน้อยก็ตาม เป็นผู้ใฝ่รู้แต่ไม่อวดดี เหมือนผ้าขี้ริ้วห่อทอง ......เหมือนคนที่พยายามทำตนให้มีคุณค่า ด้วยการทำงาน.......ผ้าขี้ริ้วไม่เกี่ยงงอนว่าจะถูกใช้เช็ดถูอะไร เหมือนคนที่ยอมตัวอาสาทำงานที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ปริปากบ่น......ยินดีในการบริการ เหมือนคนที่อิ่มเอิบเมื่อได้บริการรับใช้คนอื่น รับใช้สังคม ........พอใจที่ได้อยู่เบื้องหลังความสะอาด เหมือนคนควรพอใจที่ได้อยู่เบื้องหลัง ความสำเร็จของคนอื่น .......เหมือนคนที่มีความอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา  ......เพื่อให้สำเร็จ ประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น ...ผ้าขี้ริ้วมีเสน่ห์เพราะยอมสัมผัสกับสิ่งสกปรก

 

ผ้าขี้ริ้ว ยอมสกปรก เพื่อให้สิ่งอื่นสะอาด  เสน่ห์ของคน อยู่ที่ยอมลำบาก  เพื่อให้ผู้อื่นเป็นสุข    พ่อแม่ยอมเหนื่อยเพื่อให้ลูกหลานอยู่สุขสบาย  ความสุขแท้ของคน    คือการได้ยืนแอบยิ้ม          อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ