แลกเปลี่ยนเรียนรู้เล็กๆ

เรียนรู้ทุกที่ ที่มีโอกาส
วันนี้ถือว่าเป็นโชคดีของพอลล่าที่ได้มีโอกาส พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับอ.ผู้เยี่ยมสำรวจท่านหนึ่ง แต่จะรู้สึกว่าเราจะนั่งฟังมากกว่าแลกเปลี่ยนนะคะ ประเด็นก็คือการ approach ต่อคน สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ถึงแม้ว่าเราจะตั้งใจดี ต้องการช่วยเหลือเขา แม้ว่าเป้าหมายของเราชัดเจนแล้วก็ตาม แต่การหยิบยกประเด็นหรือสิ่งที่เป็นผลงานที่ดีของเขาเพื่อมาเรียนรู้ เปิดใจให้เขายอมรับและเรียนรู้ไปด้วยกันกับเราเป็นสิ่งที่ยากและต้องฝึกอีกมาก เริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตัวก่อน การ approach กับผู้ร่วมงาน ผู้บริหาร หัวหน้า ลูกน้อง จะมีวิธีการ approach ที่แตกต่างกัน เราต้องสังเกต เรียนรู้ ลักษณะของคน ว่าเขาชอบอะไร ไม่ชอบอะไร ฝึกสังเกต สีหน้าท่าทางของเขา ปฏิกิริยาของเขา เมื่อเรา approach บางครั้งเราต้องหาวิธีพูดที่ถนอมน้ำใจคน แต่เป้าหมายเดิม คือได้สิ่งที่เราต้องการ สรุป win win ทั้งคู่ ไม่สร้างศัตรูโดยไม่จำเป็น หากเยี่ยมให้คำปรึกษารพ. เราน่าจะหยิบสิ่งที่เขาเล่าว่าเขาทำได้ดี มาต่อยอดและชูให้เห็นว่าสิ่งที่เขาทำมีคุณค่า และจะมีคุณค่ามากขึ้นอีกถ้าเพิ่มเติมในเรื่องที่เราเสนอแนะไป เพื่อให้เห็นภาพของระบบที่เชื่อมกันอยู่ในโรงพยาบาล (ซึ่งบางครั้งเขาอาจมองไม่เห็น) ใครๆ ก็อยากได้คำชมทั้งนั้นแหละค่ะ อาจารย์ท่านนี้ได้ feed back กับเราตรงๆ ว่าเราควรพัฒนาในเรื่องใดบ้าง ซึ่งจะนำมาทบทวนและปรับปรุงวิธีการ approach คนให้ดีกว่าปัจจุบัน ที่ตรงมากๆ ตรงเป็นขวานผ่าซากเลย คิดอย่างไรพูดอย่างนั้น ทบทวนก่อนพูดน้อยไปนิด ก็จะคิดให้มากๆ ก่อนพูด ใช้การ coaching ให้เป็นประโยชน์ทั้งเรื่องงานและชีวิตประจำวัน ขอบคุณที่ให้พอลล่าได้มีโอกาสเรียนรู้ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Paula กับการพัฒนาคุณภาพความเห็น (1)

-ขจิต ฝอยทอง
IP: xxx.158.4.155
เขียนเมื่อ 
  • น่าสนใจนะครับ
  • ควรเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับ