วันนี้ (8 พ.ค. 2549) เวลา 16.20 น. ได้ทราบข่าวจากน้องเล็ก (ทิพาภรณ์) สำนักงานเลขา ผอ. ที่เป็นเลขา/ผู้ช่วยของคนหลายๆ คนในสถาบันเวลามีปัญหา IT หรือต้องการใช้เทคโนโลยีในการทำงานต้องมาพึ่งพาอาศัย (ได้บุญมากจริงๆ นะคะน้องเล็ก)

          น้องเล็กแจ้งว่าได้เปิด Blog PCT Med แล้ว  ขอเชิญผู้ที่สนใจจะ ลปรร. กับ PCT Med เข้าไปเยี่ยมชมได้ อยากให้ติดตามอ่านและศึกษาแนวคิดของที่ม PCT Med ให้ละเอียดด้วยค่ะ เพราะประธานกำลังมีพลังและอยากได้แนวร่วมในการ ลปรร. ช่วยๆ กันหน่อยนะคะ สถาบันของเราถ้ามี่ "คนธุระใช่" มากขึ้นเรื่อยๆ จะเสริมความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กรและช่วยให้บรรยากาศองค์กรดีขึ้นด้วยค่ะ ติดตามได้ที่ http://gotoknow.org/pctmedbi