ในสัปดาห์นี้ มีการประชุมกลุ่ม 3 กลุ่ม ที่ทำงานในเรื่องเดียวกันในพื้นที่ทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดตาก โดยที่ผมได้เข้าไปร่วมรับฟังกลุ่มด้วย ทำให้ผมได้คิดว่าเราน่าจะฉวยโอกาสตรงนี้ นำเอาแนวคิดของKMแทรกเข้าไปใช้ในดครงสร้างภารกิจเดิมที่มีอยู่แล้วเพื่อให้เนียนไปกับงานประจำโดยที่สมาชิกกลุ่มเองไม่ได้รับฟังการบรรยายว่าKMคืออะไร ทำอย่างไร แต่จะทำให้งานประจำมีKMไปเลย

               กลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ดูแลเบาหวานจากอำเภอต่างๆ 9 อำเภอทั้งในส่วนของโรงพยาบาลและสถานีอนามัย ที่ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในเรื่องการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเพื่อเตรียมจัดทำให้เกิดงานวิจัยจากการทำงานประจำ(R2R)ซึ่งทางผู้จัดต้องการทำในปีต่อไป แต่ผมมองไปว่าน่าจะผลักดันให้เกิดCoPของการดูแลผู้ป่วยเบาหวานไปได้เลย เพราะเมื่อเรามีเรื่องเดียวกัน(Domain) เราก็เริ่มจัดให้เขามาพบปะพูดคุยเจอะเจอกัน รักกัน(การจัดการความรัก) คุ้นเคยกัน พอมีเวทีเจอกันบ่อยๆขึ้นความเป็นชุมชนก็จะเกิดขึ้น(โดยไม่รู้ตัว)จะได้องค์ประกอบที่สองคือCommunity แล้วก็เริ่มให้เอาสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังเพื่อดักจับความรู้ให้ได้ความรู้เพื่อเอาไปปรับวิธีการทำงานให้เป็นBest practice ก็จะได้องค์ประกอบของCoPครบทั้ง 3 ประการ เกิดเป็นชุมชนแนวปฏิบัติได้ แล้วก็ค่อยๆผลักดันให้เกิดเป็นชุมชนบล็อคตามมาภายหลัง(ไม่รู้เมื่อไหร่ แต่ไม่รีบเพราะไม่ได้แข่งกับใคร) ซึ่งผมคิดไว้ในใจแต่ก็พูดเปรยๆไปในวันประชุมบ้างแล้ว

               กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มผู้ที่ทำเรื่องการดูแลผู้ป่วยวัณโรคซึ่งมีงบประมาณจากกองทุนโรคและTUCเข้ามาช่วยสนับสนุน มีการเจอกันประจำทุก2-3เดือนอยู่แล้ว มีไกด์ไลน์หรือแนวปฏิบัติบ้างแล้ว ผมก็เลยขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมช่วยสรุปประเด็นให้ 3 เรื่องคืออะไรคือจุดเด่นของทีมแต่ละอำเภอ อะรไคอปัญหาของงานและอะไรคือข้อเสนอแนะที่ทีมอยากให้มีการปรับปรุง

               กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มจัดระบบบริการเพื่อแก้ปัญหาไข้มาลาเรีย ซึ่งเน้น 5 อำเภอชายแดนและศูนย์ควบคุมมาลาเรีย มีการพบปะกันทุก 1 เดือนอยู่แล้ว เราน่าจะค้นหาBest practiceได้ไม่ยาก