<p>พระคันธกุฎี คิชฌกูฎ ราชคฤห์พุทธคยาเป็นสถานทีที่อยู่ใกล้แม่น้ำเนรัญชรา แม่น้ำเนรัญชราปัจจุบันมีระดับน้ำเฉลี่ยต่ำกว่าข้อเท้า บางช่วงก็ไม่มีน้ำ กว้างหลายร้อยเมตรอย่างนี้ บางท่านถึงกับกล่าวว่า เป็นทะเลทรายมากกว่าแม่น้ำ</p><p>หลักฐานในพระสูตรกล่าวถึงบริเวณคยาสีสะว่า ชฎิล 3 พี่น้องบำเพ็ญตบะแบบฤาษี บูชาไฟ หน้าหนาวมีหิมะตก ทว่า… ทุกวันนี้ไม่มีหิมะอีกแล้ว</p><p>ผู้เขียนมีประสบการณ์ไปพุทธคยาหน้าหนาวช่วงปีใหม่ อากาศตอนเช้าประมาณ 9 องศา นั่นหมายถึงว่า อุณหภูมิในหน้าหนาวน่าจะไม่ต่ำไปกว่า 5 องศาโดยประมาณ</p><p>ถ้าเดินทางข้ามแม่น้ำเนรัญชราไป ไม่นานก็จะถึงบ้านท่านนางสุชาดา มหาอุบาสิกาที่มีโอกาสถวายข้าวมธุปายาสก่อนวันตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เมื่อ 5-6 ปีก่อนบ้านท่านนางสุชาดาดูเป็นเนินดิน ต้องเดินผ่านแนวคันนาเข้าไป มีเศษอุจจาระ(คน)คละคลุ้งไปทั่ว

บรรยากาศโดยรอบเข้ากันดีกับแขกอินเดียจำนวนมาก ทั้งขอทาน ทั้งเด็กทั้งวัยรุ่นที่มาถึงก็บรรยายเป็นภาษาอังกฤษแบบน้ำไหลไฟดับ จะขยับหนีก็หาที่ปลอดอุจจาระได้ยาก

การบรรยายของอาจ้าน(อาจารย์)เด็กๆ เหล่านี้ ส่วนใหญ่แบมือยื่นมาจนเกือบชนตัวเราขอสตางค์ “รูปี้ รูปี้” นี่ขอสตางค์(รูปี)</p><p>ถ้ายังไม่จ่ายอาจจะโดนสะกิดทั้งจากอาจ้าน(อาจารย์)น้อยและขอทาน หากคิดถอยหลังไป ไม่ทันดูอาจจะเหยียบระเบิดบก(อุจจาระคน)</p><p>มองจากเนินดินไป… จะเห็นเขาที่สันนิษฐานว่า เป็นเขาดงคสิริ สถานที่ที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญทุกกรกิริยา</p><p>ทุกวันนี้อะไรๆ ก็ดีขึ้นมาก ทางการอินเดียขุดแต่งหน้าดินใหม่ ทำบ้านท่านนางสุชาดาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เห็นบ้านช่องห้องหับชัดเจน</p><p>การเดินทางก็สะดวกมาก เพียงนั่งรถทัวร์อินเดียที่ติดแอร์เย็นเฉียบ ไปถึงก็ชมบ้านท่านนางสุชาดา ระลึกถึงคุณงามความดีของท่านได้ทันที</p><p>ท่าน(นางสุชาดา)ได้ดีแล้วหนอ ท่านได้ดีแล้วหนอ ท่านได้ดีแล้วหนอ ท่านได้มีโอกาสถวายภัตตาหารก่อนวันตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมีผลมากมีอานิสงส์(กำไร)มาก</p><p>เดิมท่านนางสุชาดาปรารถนาจะได้ลูกชาย ไปบนบานกับเทพารักษ์ประจำต้นไม้ไว้ เมื่อได้ลูกสมใจแล้ว จึงนำถาดทองใส่ข้าวมธุปายาส(ข้าวหุงกับน้ำนม เนยใส)ไปถวาย</p><p>ทาสี(ทาสผู้หญิง)ไปที่ต้นไม้ เห็นพระโพธิสัตว์ประทับอยู่ นึกว่าเทวดาลงมารับภัตตาหารเอง ถึงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ไปบอกเจ้านาย(ท่านนางสุชาดา) ท่านนางสุชาดากล่าวว่า ถ้าเทวดาลงมารับจริงจะให้นางเป็นอิสระ</p><p>ครั้นท่านนางสุชาดาเห็นพระโพธิสัตว์แล้วก็ถวายทั้งถาดทองและข้าวมธุปายาส กระทำทาสี(ทาสผู้หญิง)ให้เป็นไท แถมยังถวายพรพระโพธิสัตว์อีก</p><p>ท่านนางสุชาดากล่าวว่า ความปรารถนา(เพื่อให้ได้ลูกชาย)ของโยมสำเร็จแล้ว ขอความปรารถนาของท่านจงสำเร็จบ้างเถิด</p><p>เราๆ ท่านๆ แม้จะไม่มีโอกาสถวายภัตตาหารแด่พระโพธิสัตว์อย่างท่านนางสุชาดาก็ควรน้อมระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน และอนุโมทนากับท่านได้… สาธุ สาธุ สาธุ</p><p>แหล่งข้อมูล:</p><ul>
 • ขอขอบคุณ > ท่านพระอาจารย์เทพพนม วัดท่ามะโอ ลำปาง, คุณนงนุช, คุณอัจฉริยา เกตุทัต (ปุ๊ย), พี่จี๊ด (ทพญ.รัตนาวดี บุปผาเจริญสุข), พี่จ๋อง(ภก.บุญญาพร ยิ่งเสรี).
 • ภาพประกอบพาดหัว >>> พระคันธกุฎีบนเขาคิชฌกูฏ ราชคฤห์ สมัยพุทธกาลนิยมถวายของหอม นำของหอมไปอบพระกุฏี... ที่ประทับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระกุฎิของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีชื่อว่า "คันธกุฎี (กุฏิหรือที่พักที่มีกลิ่นหอม)"
 • เวลาเราระลึกถึงพระพุทธคุณในข้อกลิ่นหอมควรน้อมไปกลิ่นศีล ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงมีกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรมบริสุทธิ์ เสมอด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์อื่นๆ ยิ่งกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอนุพุทธะ(พระสงฆ์สาวก)
 • เชิญชมภาพพระคันธกุฏีบนเขาคิชฌกูฏ ราชคฤห์(ภาพใหญ่)
  >>>>> [[[[[ คลิกที่นี่- Click ]]]]] <<<<<

 • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ ศูนย์มะเร็งลำปาง จัดทำ > ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙.
 • เชิญอ่านบ้านสุขภาพที่นี่ > http://gotoknow.org/blog/health2you
 • </ul><p>เชิญชมภาพ:                                                                                                          </p><ul>

 • เชิญชมภาพอนิมิสเจดีย์(อนิมิส = ไม่กระพริบตา)ในพุทธคยา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยืนมองต้นโพธิ์ที่นี่ 7 วัน
  >>> คลิกที่นี่ [ Click ]
 • ขอทานอินเดีย ลูกจูงแม่ตาบอด อินเดียยังมีปัญหาขาดวิตะมินเอ ผู้เขียนเคยเห็นภาพเด็กตาบอดข้างหนึ่ง และอีกข้างหนึ่งกำลังจะบอดที่บ้านพ่อท่านองคุลิมาล
  >>> คลิกที่นี่ ( Click ) 
 • ต้นโพธิ์พุทธคยา
  >>> คลิกที่นี่ [ Click ] 
 • เด็กๆ รอบรถบัส
  >>> คลิกที่นี่ [ Click ]
 • อินเดียมีฝุ่นมาก บางช่วงต้องสวมหน้ากากปิดจมูก (mask) แบบนี้
  >>> คลิกที่นี่ [ Click ]
 • </ul><p>เชิญชมภาพ(ต่อ):</p><ul>

 • สระมุจลินท์จำลอง ประวัติว่า นาคราชบังฝนถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 7 วัน โปรดสังเกตธงมนต์ของธิเบต คนธิเบตเชื่อว่า จะได้บุญทุกครั้งที่มีลมพัด หรือธงมนต์เคลื่อนไหว ความจริง... บุญเกิดจากเจตนา การบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นบุญ เป็นเรื่องของเจตนาทางกาย วาจา ใจ ไม่ใช่เรื่องของฟ้าดิน
  >>> คลิกที่นี่ [ Click ]
 • คณะของเราที่สระมุจลินท์จำลอง
  >>> คลิกที่นี่ [ Click ]
 • บรรยากาศร้านอาหารในโรงแรม มีข้าวสวย+กับข้าว เมื่อก่อนมีผัดหมี่เหลืองเป็นพื้น นับว่า พัฒนาไปไกลมาก
  >>> คลิกที่นี่ [ Click ]
 • บริเวณรอบๆ พุทธคยา โปรดสังเกตแขกอินเดียโกนหัวตามลัทธิศาสนาของเขา ผมที่โกนแล้วโบสถ์นำไปขายได้
  >>> คลิกที่นี่ [ Click ] 
 • ชาวศรีลังกาประทักษิณ(เดินเวียนขวา)รอบๆ พุทธคยา น่าเลื่อมใส สาธุ สาธุ สาธุ 
  >>> คลิกที่นี่ [ Click ]
 • </ul><p>เชิญชมภาพ(ต่อ):</p><ul>

 • เด็กๆ ศรีลังกาประทักษิณ(เดินเวียนขวา)รอบๆ พุทธคยา ศรีลังกาเป็นชาติที่ปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนดีตั้งแต่เล็กๆ
  >>> คลิกที่นี่ [ Click ] <<<
 • บ้านท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี สาวัตถี (Sravasti) ใกล้พระเชตวันวิหาร 
  >>> คลิกที่นี่ [ Click ] <<<
 • บ้านท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี สาวัตถี (Sravasti) ใกล้พระเชตวันวิหาร >>>
  โปรดสังเกตแขกอินเดีย ผู้หญิงสู่ขอผู้ชาย แต่หลังแต่งงาน... ผู้ชายต้องหาเงินเลี้ยงภรรยานอกบ้าน
  ผู้หญิงจะอยู่บ้าน ทำกับข้าว+เลี้ยงลูก
  >>> คลิกที่นี่ [ Click ] <<<  
 • บ้านท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี โปรดสังเกตแขกมุง
  >>> คลิกที่นี่ [ Click ] <<<
 • บ้านท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ท่านพระอาจารย์บรรยายแทบทั้งวันทีเดียว
  >>> คลิกที่นี่ [ Click ] <<<
 • </ul><p>เชิญชมภาพ(ต่อ):</p><ul>

 • ต้นโพธิ์พุทธคยา
  >>> คลิกที่นี่ [ Click ] <<<
 • ผู้หญิงอินเดียเก็บเกี่ยวหญ้า "กุสะ" ในเขตเมืองพุทธคยา หญ้ากุสะมีประวัติว่า เป็นหญ้าที่มีผู้ถวายพระสัมมาสัมโพธิสัตว์สำหรับเป็นที่ประทับ(ที่รองนั่ง) ณ โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระองค์ประทับ(นั่ง)จนบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาน ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า... ขอกราบอนุโมทนาสาธุการกับท่านผู้มีโอกาสถวายหญ้ากุสะเป็นพุทธบูชา สาธุ สาธุ สาธุ 
  >>> คลิกที่นี่[ Click ]   <<<
 • </ul>