ความเห็น 29723

สังเวชนียสถาน (10)

วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.146.247.70
เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบคุณอาจารย์ขจิต อาจารย์เปมิช และท่านผู้อ่านทุกท่าน...
 • ขอกราบอนุโมทนากับท่านอาจารย์ขจิตที่บริจาคร่างกาย และดวงตา...สาธุ สาธุ สาธุ
  1). เป็นบุญสายทานที่ให้อวัยวะ(แม้หลังตายก็ยังเป็นที่หวงแหนของคนทั่วไป)... สายองคบริจาค หรือทานอุปบารมี... ถ้าปรารถนาบุญนี้เป็นปัจจัยแด่พระนิพพาน
  2). เป็นบุญประเภทขัดเกลาความยินดี ติดยึดในร่างกาย-อวัยวะ ซึ่งเป็นเครื่องกางกั้นความเจริญในกุศลธรรม
 • คุณย่าผมบริจาคดวงตา... คนตาบอดที่รอลูกตาท่านว่า นอนข้างโทรศัพท์ ไม่ยอมไปไหนเลย 3 เดือน >>> มีคนได้ตาไป 2 ท่าน ท่านละ 1 ข้าง... สาธุ สาธุ สาธุ
 • คุณลุงผมเป็นมะเร็งตับ... โชคดีจัง ได้บริจาคดวงตา >>> มีคนได้ตาไป 2 ท่านเช่นกัน... สาธุ สาธุ สาธุ
 • ชุมชน NUKM มีสมาชิกบริจาคเลือด อวัยวะ ดวงตามากมายครับ...
  1). อาจารย์คลังเลือด มน.ท่านว่า ชมรมนิสิตบริจาคเลือดที่นั่นเข้มแข็งมาก มีนิสิตเป็นอาสาสมัครบริจาค+เชิญชวนบริจาคเป็นเครือข่าย (network)
  2). อาจารย์มาลินี... ท่านบริจาคเลือด เวลานิสิตทำอะไรผิด ท่านให้เลือกว่า จะทำดีทดแทนหรือไม่ นิสิตหลายท่านเลือกบริจาคเลือด คล้ายพระอาจารย์ลงทัณฑกรรมกับสามเณรในคัมภีร์เลย
  3). อาจารย์มาลินี... ท่านเข้ารับการผ่าตัดอย่างหนึ่ง นิสิตสหเวชศาสตร์ มน.พากันไปบริจาคเลือดให้ ทราบจากท่านแล้วปลาบปลื้มมากครับ เป็นลาภของนิสิตที่ได้ครูดีมากเช่นนี้ เป็นลาภของอาจารย์ที่ได้ลูกศิษย์ดีมากเช่นนี้ สาธุ สาธุ สาธุ
 • ผมบริจาคอวัยวะทั้งตัว... เวลาคิดว่า ถ้าตายถูกที่ ถูกเวลา(มีคนแจ้งโรงพยาบาล)จะมีคนมานำลูกตา หรืออวัยวะ เช่น ไต ฯลฯ ไป ขอถวายบุญนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดแล้วโสมนัสบ้าง ปีติบ้าง ชอบมากครับ
 • เรียนเชิญอาจารย์เปมิชสมัครเป็นสมาชิกบล็อก และสมัครเข้าชุมชน NUKM ซึ่งเป็นชุมชนแห่งการปฏิบัติ (CoP / community of practice) ที่มีสมาชิกสนใจกันมาก
 • ผมขอพยากรณ์ล่วงหน้าว่า อาจารย์เปมิชจะเป็นสมาชิกเจ้าของบล็อกที่มีคนติดตามอ่านมาก...
  1). ถ้ามีรูปประกอบ...
  2). ถ้ามีลูกเล่นผสมวิชาการ...
 • ท่านอาจารย์ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์บรรยายที่มอ. หาดใหญ่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2526 หรือ 2529 จำได้ไม่แน่นอน... เข้าใจว่า เป็น 2529
 • ท่านว่า พยาบาล+หมอนี่ชอบพูด large talk หรือจริงจังมากเกินไป เช่น พบหน้าคนไข้ตอนเช้าถามว่า กินกี่ครั้ง ถ่ายกี่ครั้ง ฯลฯ
 • ที่ถูกน่าจะทักทาย "เบาๆ (small talk)" ก่อน เช่น สบายดีไหม เช้านี้ฝนตก ฯลฯ
 • เข้าทำนอง "ละลายน้ำแข็ง (break the ice)" ก่อน ต่อมาจึงพูดเรื่องสาระ
 • การทำบล็อกก็เช่นเดียวกัน... ถ้าเรามีการทักทาย หรือปฏิสันถาร (greeting) เป็น small talk ก่อนสาระ จะทำให้เกิดมิตรภาพ หรือได้เมตตากัน
 • กล่าวอย่างกับว่า ผมอยู่พิดโลก (ม.นเรศวร พิษณุโลก)... ความจริงไม่ได้อยู่พิดโลก อยู่ลำปาง ทว่า... ขออนุญาตท่านอาจารย์ รศ.มาลินี "คุยข้ามเขา" มาเข้าชุมชนนี้
 • การนำรูปขึ้นบล็อกของท่านอาจารย์มาลินี >>> http://www.gotoknow.org/archive/2006/04/22/18/20/23/e25024 
 • การนำรูปขึ้นบล็อกของท่านอาจารย์สมลักษณ์ (beeman) >>> http://www.gotoknow.org/archive/2006/05/06/13/07/27/e27103