ความเห็น 31846

สังเวชนียสถาน (10)

วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.135.211
เขียนเมื่อ 
  • คำบรรยายภาพบ้านท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีแก้ไขใหม่แล้วครับ... 18 พฤษภาคม 49
  • ท่านผู้อ่านท่านใดตรวจพบคำผิด คำอธิบายผิด หรือเนื้อหาสาะผิดพลาด... ขอความกรุณาชี้แนะมา เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไปครับ
  • ขอขอบพระคุณ และขอขอบคุณ
  • ขอความสุข ความสวัสดีพึงมีแด่ท่านผู้อ่านทุกท่าน...